Pytania i odpowiedzi

Jury przyzna nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, natomiast warszawska publiczność przyzna swoją nagrodę w drodze głosowania internetowego. Gwarantowana pula przeznaczona na nagrody to 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).

 

Każdy z laureatów otrzyma również pamiątkową statuetkę. Finaliści wystąpią podczas koncertu finałowego 3 września 2023 na warszawskiej Pradze Północ.

 

Najlepsze utwory wśród zgłoszonych do konkursu, które będą nagrane w dobrej jakości mają szanse znaleźć się na płycie „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic’23”.

By zgłoszenie było prawidłowe należy przesłać skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, opis i zdjęcia Uczestnika oraz plik muzyczny z utworem konkursowym bądź link do pliku muzycznego.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@warsawtribute.pl

Zgłoszenia można wysyłać od 29.05.2023 do 05.07.2023 do godziny 23:59:59.

Nie. Utwór zgłaszany do konkursu należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs@warsawtribute.pl

Pojedynczy plik muzyczny wysyłany pocztą elektroniczną może mieć maks. 10 MB. Jeśli plik jest większy niż 10 MB należy go wysłać w formie linku za pośrednictwem  WeTransfer lub MyAirBridge.

Preferowane formaty przesłanych Utworów Konkursowych to szczególnie dobrej jakości wav., akceptowane są również pliki w formacie mp3., mp4., mov., avi.

Zdecydowanie tak! Utwór musi być czytelny. Utwory nagrane w dobrej jakości dają możliwość wydania ich na składance „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic’23”. Stąd preferowane formaty przesłanych Utworów Konkursowych to szczególnie dobrej jakości wav (audio Waveform).

Uczestnik samodzielnie decyduje, jaki ma mieć czas zgłaszany do konkursu utwór muzyczny.

Nie. Uczestnik samodzielnie decyduje o stylu muzycznym zgłaszanego do konkursu utworu. Należy pamiętać, by zgłoszony utwór nawiązywał do Warszawy.

Nie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory konkursowe.

Tak. Konkurs nie przewiduje ograniczeń językowych w utworach konkursowych a zgłoszone do konkursu utwory mogą być wykonywane w dowolnym języku bądź mogą również nie zawierać żadnego tekstu.

Nie. Koszty związane z przygotowaniem utworu są w 100% po stronie zgłaszającego. Organizator pokrywa koszty nagród w konkursie.

Utwór do konkursu może osobiście zgłosić wykonawca utworu bądź w sytuacji zespołów kilkuosobowych upoważniony przez zespół jeden z członków zespołu. Należy pamiętać o prawach autorskich.

Kompletne zgłoszenie musi zawierać:

a) plik z Utworem/ami Konkursowym lub link do Utworu/ów Konkursowego/wych

b) opis Uczestnika wraz ze zdjęciami

c) tekst Utworu/ów Konkursowego/ych – opcjonalnie z tłumaczeniem na język polski

d) poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

e) rider techniczny Wykonawcy

Należy wysłać minimum jedno a maksymalnie 3 zdjęcia Uczestnika. Zdjęcia powinny być w dobrej jakości pozwalającej na edycję i powiększenie. Zdjęcie/a powinno/y być wykonane w poziomie, rozdzielczość minimum 1920×1080 i w proporcjach 16:9 lub 1600×1200 w proporcjach 4×3. Wielkość zdjęcia max. 5 Mb.

Tekst dotyczący uczestników konkursu powinien zawierać minimum 200 a max 500 znaków. Opis Uczestnika a w przypadku zespołu – opis wszystkich członków zespołu dotyczy informacji, które charakteryzują w jakiś sposób dane osoby i mogą być ciekawe z perspektywy innych osób. Można podać miejsce zamieszkania, zainteresowania, styl muzyczny, doświadczenie i dotychczasowy dorobek muzyczny. Można podać w jakich zespołach do tej pory uczestnik się udzielał.

Organizator będzie korzystał z tych materiałów do promocji wykonawców w ramach konkursu a także w celu stworzenia jednorodnych klipów (połączenia muzyki, zdjęcia, informacji i grafiki) przeznaczonych do publikowania zgłoszonych utworów w ramach konkursu.

Gdy zgłoszony utwór przejdzie do następnego etapu uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

Jeśli zgłoszony utwór zdobędzie nagrodę publiczności Uczestnik otrzyma zaproszenie na koncert finałowy.

Jeśli zgłoszony utwór zakwalifikuje się do koncertu finałowego, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

Konkurs jest kilkuetapowy:

I etap | 29.05.2023 – 5.07.2023

Zgłoszenia utworów konkursowych.

II etap | 5.07.2023 – 7.07.2023

Weryfikacja Utworów Konkursowych przez Organizatora i kwalifikacja Uczestników do konkursu.

III etap | 7.07.2023 – 15.08.2023

Zakwalifikowane Utwory Konkursowe wezmą udział w internetowym głosowaniu o Nagrodę Publiczności za pośrednictwem strony internetowej www.warsawtribute.pl. W przypadku remisu, czyli otrzymania takiej samej ilości głosów przez więcej niż jednego Uczestnika o przyznaniu Nagrody Publiczności zdecyduje Jury.

IV etap | 7.07.2023 – 10.08.2023

Weryfikacja utworów pod kątem wydania na płycie „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic’23”.

V etap | 16.08.2023

Jury dokona wyboru Finalistów, którzy wystąpią w koncercie finałowym. O ilości Finalistów zakwalifikowanych do koncertu finałowego decyduje Jury.

Lista Finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.warsawtribute.pl

VI etap | 3.09.2023

Finał Konkursu – Koncert Finałowy w Warszawie. W Koncercie wystąpią Finaliści Konkursu wybrani przez Jury a także laureat Nagrody Publiczności Konkursu oraz inni artyści zaproszeni przez Organizatora.

Finałowy koncert odbędzie się w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ. Dokładna lokalizacja zostanie upubliczniona po wyborze lokalizacji.

Podczas finałowego koncertu wystąpi zeszłoroczny laureat Grand Prix NBWU – zespół Wieża Bajzel oraz laureat Nagrody Publiczności NBWU’23 oraz finaliści wybrani przez Jury. Gwiazdą finałowego koncertu będzie znany polski artysta, którego nazwisko podamy w późniejszym terminie.

Podczas finałowego koncertu każdy z finalistów a także laureat Nagrody Publiczności będzie zobowiązany do wykonania Utworu Konkursowego oraz dwóch dowolnych utworów. Łącznie każdy z uczestników konkursu podczas finału wykona po 3 utwory.

Na wszystkie Wasze wątpliwości związane ze zgłoszeniem utworów konkursowych odpowie:

Rafał Rzońca – Koordynator Projektu Warsaw Tribute.

Prosimy kontaktować się mailowo: kontakt@warsawtribute.pl lub telefonicznie +48 600480840