Pytania i odpowiedzi

Jury przyzna nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, natomiast nagroda publiczności zostanie wyłoniona drogą głosowania internetowego. Gwarantowana pula przeznaczona na nagrody to 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).

  • Nagroda Grand Prix w wysokości 4 000,00 zł brutto,
  • Nagroda Publiczności w wysokości 3 000,00 zł brutto,
  • II Nagroda w wysokości 2 000,00 zł brutto,
  • III Nagroda w wysokości 1 000,00 zł brutto.

By zgłoszenie było prawidłowe należy przesłać skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, opis i zdjęcia Uczestnika, tekst piosenki oraz plik muzyczny z utworem konkursowym.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@warsawtribute.pl

Zgłoszenia można wysyłać od 01.03.2022 do 04.05.2022 do godziny 23:59:59.

Nie. Utwór zgłaszany do konkursu należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs@warsawtribute.pl

Pojedynczy plik muzyczny wysyłany pocztą elektroniczną może mieć maks. 10 MB. Jeśli plik jest większy niż 10 MB należy go wysłać w formie linku za pośrednictwem  WeTransfer lub MyAirBridge.

Uczestnik samodzielnie decyduje, jaki ma mieć czas zgłaszany do konkursu utwór muzyczny.

Nie. Uczestnik samodzielnie decyduje o stylu muzycznym zgłaszanego do konkursu utworu. Należy pamiętać, by zgłoszony utwór nawiązywał do Warszawy.

Nie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory konkursowe.

Tak. Konkurs nie przewiduje ograniczeń językowych w utworach konkursowych.

Zgłoszony utwór musi nawiązywać do Warszawy.

Nie. Koszty związane z przygotowaniem utworu są w 100% po stronie zgłaszającego. Organizator pokrywa koszty nagród w konkursie.

Utwór do konkursu może zgłosić wykonawca muzyki bądź w sytuacji zespołów kilkuosobowych upoważniony przez zespół jeden z członków zespołu. Należy pamiętać o prawach autorskich.

 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej skan prawidłowo podpisanego przez Uczestnika kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W przypadku zespołu konieczne są podpisy wszystkich członków zespołu, bądź członka zespołu upoważnionego przez zespół do podpisu, przy czym w takim przypadku należy dołączyć skan pełnomocnictwa udzielonego od pozostałych członków zespołu.

Należy wysłać minimum jedno a maksymalnie 3 zdjęcia Uczestnika. Zdjęcia powinny być w dobrej jakości pozwalającej na edycję i powiększenie. Zdjęcie/a powinno/y być wykonane w poziomie, wielkość zdjęcia nie może przekroczyć 5 Mb. Większe zdjęcia powyżej 5Mb należy wysłać w formie linku za pośrednictwem WeTransfer lub MyAirBridge.

Opis Uczestnika a w przypadku zespołu – opis wszystkich członków zespołu dotyczy informacji, które charakteryzują w jakiś sposób dane osoby i mogą być ciekawe z perspektywy innych osób. Można podać miejsce zamieszkania, zainteresowania, styl muzyczny, doświadczenie i dotychczasowy dorobek muzyczny. Można podać w jakich zespołach do tej pory uczestnik się udzielał. Tekst dotyczący każdego z uczestników powinien zawierać min. 200 a maks. 500 znaków ze spacjami.

Organizator będzie korzystał z tych materiałów do promocji wykonawców w ramach konkursu a także w celu stworzenia jednorodnych klipów (połączenia muzyki, zdjęcia, informacji i grafiki) potrzebnych do przeprowadzenia głosowania publiczności.

Gdy zgłoszony utwór przejdzie do następnego etapu uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

Jeśli zgłoszony utwór zdobędzie nagrodę publiczności uczestnik otrzyma zaproszenie na koncert finałowy.

Jeśli zgłoszony utwór zakwalifikuje się do koncertu finałowego, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

Konkurs jest kilkuetapowy:

I etap | 01.03.2022 – 04.05.2022

Zgłoszenia utworów konkursowych.

 

II etap | 05.05.2022 – 07.05.2022

Weryfikacja przez Organizatora utworów konkursowych i kwalifikacja Uczestników do III etapu konkursu.

 

III etap | 08.05.2022 – 27.05.2022

Konkurs Publiczności – głosowanie online o nagrodę publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej: warsawtribute.pl/nbwu-2022/glosowanie-publicznosci

 

IV etap | 05.05.2022 – 13.05.2022

Jury dokona wyboru Finalistów, którzy wystąpią w koncercie finałowym i powalczą o główne nagrody.

 

V etap | 04.06.2022

Finał Konkursu – Koncert Finałowy w Warszawie. W koncercie wystąpią finaliści konkursu wybrani przez Jury a także laureat nagrody publiczności oraz inni artyści zaproszeni przez Organizatora.

Finałowy koncert odbędzie się w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ. Dokładna lokalizacja zostanie upubliczniona po wyborze lokalizacji.

Na wszystkie Wasze wątpliwości związane ze zgłoszeniem utworów konkursowych odpowie Rafał Rzońca – Koordynator Projektu Warsaw Tribute. Prosimy kontaktować się z nim mailowo: kontakt@warsawtribute.pl lub telefonicznie +48 728 856 747